Επίκαιρη Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών για να νομοθετηθεί το τεκμήριο (μαχητό) περί μη καταβολής των οφειλόμενων φόρων, καταθέσεων και εμβασμάτων του εξωτερικού 3-11-2014

AddThis Social Bookmark Button

Δελτίο Τύπου                                                                                         

Επανέρχεται, σήμερα, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Β’ Περ. Αθηνών ΠΑΣΟΚ Απόστολος Κακλαμάνης, στην πρότασή του να νομοθετηθεί το τεκμήριο (μαχητό) περί μη καταβολής των οφειλόμενων φόρων καταθέσεων και εμβασμάτων στο εξωτερικό πολλών δεκάδων δις ευρώ από πρόσωπα γνωστά, πλέον, στις Αρχές - Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Αρχή για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», ΣΔΟΕ, Οικονομικούς Εισαγγελείς - από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ουσιαστικά, ο κ. Κακλαμάνης, επικαλούμενος την αναποτελεσματικότητα, σκόπιμη ή μη, των μέχρι τώρα χρονοβόρων διαδικασιών ατομικών ελέγχων των χιλιάδων αυτών προσώπων από τις υποστελεχωμένες, μάλιστα, φορολογικές υπηρεσίες, προτείνει να αντιστραφεί υπέρ του Δημοσίου το βάρος αποδείξεως, όπως ισχύει για τα τεκμήρια διαβίωσης και αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου στο οποίο δικαιούται να προσφύγει, όποιος ισχυρίζεται ότι κατέβαλε τους νόμιμους φόρους για ποσά που έστειλε στο εξωτερικό διαρκούσης της οικονομικής κρίσης και του κινδύνου κατάρρευσης της οικονομίας και της χώρας.

Η πρόταση αυτή έχει κατατεθεί και στις 25/9, 29/9, 13/10 αλλά, δυστυχώς, ο υπουργός Οικονομικών δεν προσήλθε στη Βουλή για να απαντήσει.

Ελπίζεται ότι θα το πράξει τώρα…

Ακολουθεί η Επίκαιρη Ερώτηση του κ. Κακλαμάνη.

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

 

Θέμα: Προτείνεται τεκμήριο (μαχητό) περί μη καταβολής των νομίμων φόρων για σημαντικά ποσά γνωστών στις Αρχές προσώπων, που έχουν διαρρεύσει από 1-1-2009 μέχρι 17-6-2012 στο εξωτερικό. Επιβολή φόρου 30-40% ανά ύψος ποσού και μείωσή του στο ήμισυ για ποσά που «επαναπατρίζονται» για μια 5ετία, τουλάχιστον, στην Ελλάδα.

 

Το πρόβλημα της τεραστίων διαστάσεων διαρροής κεφαλαίων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού και, κυρίως, η αδυναμία των αρμοδίων αρχών να εισπράξουν τους μη καταβληθέντες φόρους, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών ατομικών ελέγχων, εξοργίζει την πάσχουσα από την οικονομική κρίση κοινωνία μας και στερεί τους οφειλόμενους φόρους από τα δημόσια ταμεία.

 

Επιβάλλεται, συνεπώς, εν όψει και του προεξοφλούμενου χρηματοδοτικού κενού 2015-2016 και της συνεχιζόμενης ασφυκτικής για την πραγματική οικονομία τακτικής των τραπεζών, παρά τα ποσά της ανακεφαλαίωσής τους, να ληφθούν τολμηρά και αποτελεσματικά μέτρα για όλους εκείνους που από 1-1-2009 μέχρι 17-6-2012, ενώ η πατρίδα τους αντιμετώπιζε τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης, αρνούνταν και αρνούνται να αιμοδοτήσουν με το αζημίωτο την οικονομία της, αλλά φοροδιέφευγαν και μετέφεραν τα χρήσιμα προς τούτο κεφάλαιά τους στο εξωτερικό.

 

Προτείνονται, λοιπόν, τα εξής:

 

 1. Να νομοθετηθεί το τεκμήριο (μαχητό) ότι όλα τα ποσά που, με οποιοδήποτε τρόπο, διέρρευσαν σε χώρες εντός ή εκτός της Ε.Ε., ορισμένου ποσού και άνω από την 1-1-2009 μέχρι 17-6-2012, δεν έχουν φορολογηθεί νομίμως στην Ελλάδα. Στα ποσά αυτά επιβάλλεται φόρος 30-40%, ανά ύψος ποσού.

 2. Το τεκμήριο αυτό, ως μαχητό, μπορεί να ανατραπεί και να ακυρωθεί ο επιβαλλόμενος φόρος με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, κατόπιν προσφυγής του υπόχρεου καταβολής του φόρου, ο οποίος προσκομίζει όλα τα, προς απόδειξη της πληρωμής των νομίμων φόρων, τελών ή προστίμων, στοιχεία. Η προσφυγή κατατίθεται εντός 15 ημερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής πράξεως της αρμόδιας αρχής, εκδικάζεται εντός 10 ημερών και εντός άλλων 10 ημερών δημοσιεύεται η απόφαση του δικαστηρίου. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί ν’ασκηθεί αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατάθεση της οποίας από την ‘επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, την εκδίκαση και τη δημοσίευση της απόφασής του, ισχύουν οι αυτές προθεσμίες. Τόσο στο Διοικητικό Εφετείο όσο και στο Σ.τ.Ε., οι υποθέσεις αυτές δικάζονται ως εκ του νόμου προτιμητέες πάσης άλλης, ώστε το ταχύτερο δυνατόν να λήξει η εκκρεμότητα αυτή.

 3. Ο φόρος αυτός, τέλος, μπορεί να περιοριστεί στο 50%, αν το σύνολο του βαρυνόμενου ποσού «επαναπατριστεί» για μια 5ετία τουλάχιστον.

  Επί της προτάσεως αυτής και γενικώς επί του κυβερνητικού προβληματισμού (αν υπάρχει) για το μείζον αυτό ζήτημα

  ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός και παρακαλείται να ενημερώσει τη Βουλή

                                                         Αθήνα, 3/11/2014

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                    Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

    

                                                 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

                                           Β’ Περ. Αθηνών (ΠΑΣΟΚ)

 

 

 

Additional information