Ερώτηση στον υπ Περιβάλλοντος για τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση 11-11-2014

AddThis Social Bookmark Button

Ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής 11/11/2014IMG 2012 07 08 9 369

 Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Θέματα:

1) Εφαρμογή του νόμου στις κρίσεις προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων στις δημόσιες υπηρεσίες με βάση τα προσόντα των κρινόμενων.

2) Να τοποθετηθούν δασολόγοι και δασοπόνοι στα 150 δασονομεία που διατηρούνται και ν’ αποτελέσουν τμήματα ή αυτοτελή γραφεία υπό τον Δασάρχη.

 

(ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Χρήστος Μαρκογιαννάκης)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δυστυχώς, από τις οκτώ αναφορές-ερωτήσεις, απόψε θα συζητηθούν μόνο δύο. Θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει κάτι με τη συμπεριφορά των Υπουργών απέναντι στο Κοινοβούλιο.

Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτησή μου, την απηύθυνα στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στους Υπουργούς Υποδομών και Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και στον παρόντα Υπουργό Περιβάλλοντος. Η ερώτησή μου έχει δύο σκέλη.

Το πρώτο αφορά την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τις επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου διευθύνσεις μεταξύ υπαλλήλων ΠΕ, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή ΤΕ, τεχνολογικής εκπαίδευσης. Μιλάμε για μια ενιαία πλέον ανώτατη εκπαίδευση, Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ). Εάν πρόκειται για μονάδες επιπέδου τμήματος, μιλάμε για κλάδους ΠΕ, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για κλάδους ΤΕ, τεχνολογικής εκπαίδευσης και για κλάδους ΔΕ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η γνώμη μου είναι να σεβαστούμε κάποτε τους νόμους σε αυτή τη χώρα. Γιατί, αλλιώς,  δημιουργούμε μέσα στην ίδια υπηρεσία συντεχνιακές αντιπαραθέσεις και δεν δίνουμε κίνητρα για να αποκτούν οι εργαζόμενοι περισσότερα προσόντα, ώστε να κρίνονται στη συνέχεια, όπως ορίζουν οι νόμοι. Χωρίς ν’ αναμένουν να μην υπάρχει κανείς από την προηγούμενη κατηγορία στον κλάδο του, αλλά όπως ορίζει ο νόμος με βάση τα προσόντα τους, αυτό είναι απλό.

Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι στο δεύτερο σκέλος που αφορά εμμέσως τον Υπουργό Περιβάλλοντος, γιατί αφορά τους Οργανισμούς των αποκεντρωμένων περιφερειακών διοικήσεων.

Εγώ σας συγχαίρω για την προσπάθειά σας και το έργο σας για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Αλλά το περιβάλλον για εμένα είναι πάνω και από την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, γιατί τι να κάνουμε τον ορυκτό πλούτο και τα όποια έσοδα, αν θα ζούμε όπως σε κάποια χώρα της Ανατολής, στην Ιαπωνία, όπου είναι καταδίκη η ζωή, διότι έχουν καταστρέψει το περιβάλλον;

Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι πρέπει να παρέμβετε. Ήδη έχουν κλείσει τα μισά δασονομεία. Είναι λάθος. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον πρέπει οριζοντίως να εμφανιστούμε ότι καταργούμε το 50% των οργανικών μονάδων, χωρίς ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος, γι’ αυτά που έμειναν υπάρχει ανάγκη από ενίσχυση και δασοπόνων και δασολόγων.

Θα πρέπει οι οργανικές θέσεις να προβλεφθούν και στο βαθμό που είναι δυνατή η οποιαδήποτε ποσοστιαία -στο γενικότερο θέμα των προσλήψεων- δυνατότητα, να ενισχυθούν και να υπάγονται κατευθείαν -όπως μέχρι τώρα- στο δασάρχη. Διότι δεν είναι μόνο έργο τους η προστασία του δάσους, είναι και η ιδιοκτησία του δάσους. Γνωρίζετε ότι τα δασονομεία έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες και ευθύνες και θα πρέπει επομένως να μην τα περιορίσουμε στο τμήμα δασοπροστασίας, αλλά να αποτελέσουν αυτοτελείς μονάδες σε επίπεδο τμήματος ή έστω αυτοτελούς γραφείου, υπαγόμενες στη Διεύθυνση Δασών, στο δασάρχη, διότι άλλως δεν προστατεύουμε το δάσος και την ιδιοκτησία του δημοσίου επ’ αυτού και δεν βοηθούμε τη διατήρηση και επαύξηση του φυσικού πλούτου της χώρα, που είναι και το περιβάλλον.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση, γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα, τουλάχιστον αναφορικά με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να σας πείσω ότι αυτό που έχουμε πράξει είναι απολύτως συμβατό με αυτό το οποίο αναφέρατε και εσείς.

Θα σας αναφέρω αριθμούς: Σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπηρετούν επτακόσιοι ογδόντα πέντε υπάλληλοι. Εξ αυτών οι τετρακόσιοι ενενήντα δύο, δηλαδή το 61%, είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και εξήντα επτά, δηλαδή ποσοστό μόλις 8,5%, είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης. Ασφαλώς έχετε απόλυτο δίκιο ότι η ανώτατη εκπαίδευση πια στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ενιαία και δεν χρειάζεται περί τούτου να λεχθεί τίποτα περισσότερο.

Όμως, πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε τη χαρά στο Υπουργείο μας να έχουμε πολύ περισσότερες θέσεις προϊσταμένων τμημάτων ποσοστιαία από το αντίστοιχο ποσοστό των αποφοίτων τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Έτσι, ενώ έχουμε μόλις 8,5% των υπαλλήλων μας αποφοίτους τεχνολογικής εκπαίδευσης, από τα εκατόν δέκα τμήματα του Υπουργείου στα τριάντα ένα, δηλαδή στο 30% των τμημάτων, μπορεί να προΐσταται ισότιμα με τους αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και απόφοιτος τεχνολογικής εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ την αναλογία και των υπαλλήλων που υπηρετούν.

Και αυτό πρέπει να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι το κάναμε, επειδή πράγματι οι απόφοιτοι τεχνολογικής εκπαίδευσης στο δικό μας Υπουργείο έχουμε διαπιστώσει ότι προσφέρουν ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο θέλαμε να τιμήσουμε με τον συγκεκριμένο οργανισμό, τον οποίο και υιοθετήσαμε.

Να τελειώσω, λέγοντας ότι συμφωνώ, επίσης, απόλυτα με την αποστροφή του λόγου σας ότι το περιβάλλον αποτελεί το μεγαλύτερο πλούτο του έθνους και ότι πρέπει να το προσέξουμε.

Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σε όλη τη Γενική Διεύθυνση Δασών του Υπουργείου –και μπορώ να καταθέσω το αντίστοιχο άρθρο του Προεδρικού Διατάγματος- έχουμε απόλυτη ισοτιμία του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών και του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων. Κατά συνέπεια και ιδιαίτερα για τα δάση, έχουμε απόλυτη ισοτιμία των αποφοίτων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Να σας δώσω τώρα, για να ολοκληρώσω την απάντησή μου, και μια πληροφορία που είμαι βέβαιος ότι θα είναι καλοδεχούμενη από εσάς: Προτιθέμεθα στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του τρόπου διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας –γιατί ξέρετε ότι στη χώρα μας πάνω από 25% του εδάφους είναι προστατευόμενες περιοχές ορθά ή μάλλον ορθότατα- να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα δασαρχεία και δασονομεία των αποκεντρωμένων διοικήσεων, επειδή ακριβώς πιστεύουμε στον σπουδαίο ρόλο που μπορούν να παίξουν για την προστασία της φύσης και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό για την απάντησή του. Όμως, στα ζητήματα της λειτουργίας των υπηρεσιών ίσως υπάρχει και ο ρόλος της υπηρεσιακής ιεραρχίας, που πολλές φορές ομαδοποιεί. Και αυτό στις δικές μου, τουλάχιστον, αλλά υποθέτω και στις δικές σας αξίες δεν ταιριάζει. Για τον άνθρωπο χρειάζεται η εξατομίκευση και του επαίνου και του ψόγου.

Κατά συνέπεια, δεν μου λέει τίποτα εμένα, κύριε Υπουργέ, εάν δούμε ότι αυτό το ποσοστό από εκείνη την ομάδα είναι έτσι και ότι τόσο ποσοστό από την άλλη ομάδα είναι αλλιώς. Δεν είναι αυτή η αντίληψη η πραγματικά δημοκρατική, που πιστεύω ότι διαπνέει και εσάς.

Ο οργανισμός σας -άλλο στην πράξη εάν οι υπηρεσίες σας φρόντισαν άξιους κατά τα άλλα, όπως είπατε, υπαλλήλους να τους αξιοποιήσουν- λέει: «Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και εν ελλείψει τεχνολογικής εκπαίδευσης.»

Αυτό λένε δυστυχώς οι πλείστοι των οργανισμών που πέρασαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά με την επιφύλαξη, κύριε Υπουργέ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο γνώμη δίδει. Η τελική διατύπωση είναι δική σας, του αρμοδίου Υπουργού. Λέει «με την επιφύλαξη του νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης» που επρόκειτο να ψηφιστεί και ψηφίστηκε και το οποίο λέει ξεκάθαρα: Για διευθύνσεις οι επιλογές γίνονται αφού κριθούν όλα τα προσόντα τους, μεταπτυχιακές ενδεχομένως σπουδές, εμπειρίες, έργο συγκεκριμένο, ώστε να υπάρχουν κίνητρα για όλους. Γίνονται πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, τμημάτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όσοι θεωρείτε ότι προστατεύω, δεν έχω τέτοια αρμοδιότητα και πρόθεση. Ως Υπουργός Παιδείας ίδρυσα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω τι είναι το συμφέρον της οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Θα πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, κίνητρα και να μην επαναπαύονται στον εισαγωγικό τους, πανεπιστημιακό, τεχνολογικό ή λυκειακό τίτλο. Αυτή είναι η άποψή μου.

Στο δεύτερο θέμα, κύριε Υπουργέ, είναι αναγκαία η παρέμβασή σας, διότι γίνονται αυτή τη στιγμή οι οργανισμοί των περιφερειακών διοικήσεων και εκεί ανατρέπονται και τα ισχύοντα. Σας επαναλαμβάνω: Η κατάργηση των μισών δασονομείων της χώρας είναι κατά τη γνώμη μου λάθος. Εν πάση περιπτώσει, ενισχυόμενα αυτά που έμειναν και από το προσωπικό των καταργουμένων, έχουν ανάγκη και από δασολόγους και από δασοπόνους και κυρίως, να μην περιοριστούν μόνο υπό ένα τμήμα δασοπροστασίας στη Διεύθυνση Δασών. Διότι είναι ευρύτερο το αντικείμενο τους και θα πρέπει -έτσι θα ενισχύσετε και θα προστατεύσετε το περιβάλλον- να αποτελέσουν τμήμα υπό τη Διεύθυνση Δασών ή έστω αυτοτελές γραφείο, όπου θα επιλεγεί δασολόγος ή δασοπόνος ως προϊστάμενος. Γιατί αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει προϊστάμενος, όπως ξέρετε, διότι δεν προβλέπετε θέσεις προϊσταμένων των δασονομείων της χώρας.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω την ενημέρωση.

Σέβομαι την ανησυχία του κυρίου Προέδρου, αλλά σας βεβαιώνω -και θα σας αναγνώσω το άρθρο 62 από τον οργανισμό του Υπουργείου μας- ότι τουλάχιστον στο δικό μας Υπουργείο ισχύει απόλυτα η ισονομία.

Σας διαβάζω μόνο για δύο γενικές διευθύνσεις. «Άρθρο 62 παράγραφος 1: Στα τμήματα των Διευθύνσεων που απαρτίζουν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων –δεν λέει «ελλείψει»- ή του ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού». Άρα, για όλη τη Γενική Διεύθυνση υπάρχει απόλυτη ισοτιμία.

Για την άλλη Γενική Διεύθυνση, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος στην παράγραφο 4 λέει: «Προΐσταται υπάλληλων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή υπάλληλος ΤΕ Δασοπόνων». Κατά συνέπεια ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση.

Και για να ολοκληρώσω, να σας δώσω λεπτομερέστερα στοιχεία γιατί γνωρίζω την ευαισθησία σας. Σε δεκαέξι τμήματα δύνανται να προΐστανται απόφοιτοι ΤΕ Πληροφορικής ή Διοικητικού, σε δεκατρία τμήματα του Υπουργείου να προΐστανται υπάλληλοι ΤΕ Δασοπονίας, σε ένα απόφοιτη ΤΕ Μηχανικών και σε ένα ΤΕ Γεωτεχνικών. Είναι τα τριάντα ένα τμήματα που σας προανέφερα.

Έχετε δίκιο ως προς τις αποκεντρωμένες περιφερειακές διοικήσεις. Η απάντηση που σας έδωσα είναι το πολιτικό μήνυμα εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ότι θα στηρίξουμε με πάθος τη συνέχιση της ύπαρξης και της ενίσχυσης της λειτουργίας των αποκεντρωμένων υπηρεσιών που προστατεύουν τα δάση, γιατί για εμάς αποτελούν τον «κορμό» πάνω στον οποίο θα στηρίξουμε το νέο μοντέλο προστασίας και ανάπτυξης όλων των ευαίσθητων οικολογικά περιοχών της χώρας.

            Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, μου δώσατε μισή απάντηση. Οι σύμβουλοι που σας έδωσαν το άρθρο 61, να σας ενημερώσουν τι λέει ο οργανισμός σας και για τις διευθύνσεις.

Additional information