Ομιλία-επέτειος ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ 3-9-13

 
 
 
       

Ομιλία στο REX

Βίντεο

Additional information