ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ «ΜΑΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ»

 ΔΗΛΩΣΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 'REAL NEWS' ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ «ΜΑΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» (6/2/2011)

Το πρόβλημα με το «πολιτικό» και συχνά «μαύρο» χρήμα στιγματίζει τη κοινοβουλευτική μας δημοκρατία  και καθώς οξύνεται χρόνο με το χρόνο αξιοποιείται όλο και πιο αποτελεσματικά από όσους επιβουλεύονται, είτε στη θεωρία είτε στην πράξη, τον κοινοβουλευτισμό. Προκύπτει, κυρίως, ως αποτέλεσμα της απoϊδεολογικοποίησης της πολιτικής και της εκ τούτου συρρίκνωσης της λαϊκής βάσης των κομμάτων και της υλικής στήριξής τους από τους πολίτες. Με τη σειρά του αυτό το γεγονός προκύπτει και ως αποτέλεσμα είτε του αρχηγισμού, όταν δεν είναι χαρισματικός και οραματικός όπως στην περίπτωση των Κ. Καραμανλή και Α. Παπανδρέου, είτε της έλλειψης δημοκρατικής λειτουργίας και της επικράτησης του παραγοντισμού της λεγόμενης «ηγετικής ομάδας» κάθε κόμματος.

Read more...

Additional information